Ο τρίτος της παρέας σε μια ταραγμένη εποχή και υπό κατοχή